คำนำ


“ไพร่อุปถัมภ์”เป็นบทสนทนาสมมุติของพลเมืองในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางการเมืองและเศรษฐกิจ     สังคมเช่นนี้เต็มไปด้วยคำถามที่มีคำตอบบ้างไม่มีคำตอบบ้าง      ผู้เขียนจึงตอบคำถามเหล่านั้นด้วยจินตนาการ

“ไพร่อุปถัมภ์”ฉบับปฐมฤกษ์วางตลาดออนไลน์ปีพศ. 2551

โปรดติดตามตอนต่อไป

%d bloggers like this: